Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

ISO 9001- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Khái quát về chứng nhận ISO 9001-2015

Chứng nhận ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Để được chứng nhận ISO 9001, một công ty phải tuân theo các yêu cầu đặt ra trong Tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn này được các tổ chức sử dụng để chứng tỏ sự tuân thủ và cam kết đối với những thực hành trong ngành nghề uy tín; giữ lợi thế cạnh tranh và mở ra những cơ hội kinh doanh mới, cũng như sự cải tiến liên tục.

Áp dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng có được những sản phẩm và dịch vụ nhất quán, chất lượng tốt, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào cần áp dụng và chứng nhận ISO 9001?

ISO 9001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nào cũng có thể áp dụng được. Trên thực tế, có hơn một triệu công ty và tổ chức tại hơn 170 quốc gia được chứng nhận ISO 9001.

Đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015 có nghĩa là tổ chức đã chứng minh được những điều sau:

  • Tuân theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001
  • Đáp ứng các yêu cầu riêng của nó
  • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định
  • Lưu trữ tài liệu

 

Làm thế nào để đạt chứng nhận ISO 9001?

 Để được chứng nhận ISO 9001, về cơ bản doanh nghiệp bạn phải thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, sau đó đăng ký chứng nhận ISO 9001 tại tổ chức chứng nhận có đủ năng lực như OPA Control/ VINA Control

 Để được chứng nhận ISO 9001, doanh nghiệp bạn phải:

 Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các nguyên tắc và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất.

  1. Được Tổ chức được chứng nhận (như OPA Control/VINA Control) thực hiện đánh giá để đánh giá hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng của bạn theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  2. Nếu hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp bạn phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp bạn. 
  3. Chứng chỉ ISO 9001 sẽ cần được chứng nhận lại sau ba năm (và ba năm tiếp theo một lần) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp bạn vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 

Quy Trình đánh giá chứng nhận ISO 9001

B1 : Thu thập thông tin ( Xác định phạm vi chứng nhận )

B2 : Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

B3 : Đánh giá chính thức ( 02 giai đoạn)

Giai đoạn 1 : Đánh giá tài liệu /hồ sơ và/hoặc tại hiện trường để xác định sự sẵn sàng của hệ thống

Giai đoạn 2 : Đánh giá tại hiện trường toàn bộ các yếu tố theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 4 : Xử lý hành động khắc phục (nếu có),. Cấp giấy chứng nhận có giá trị 3 năm trên cơ sở được giám sát hàng năm.

Bước 5 : Đánh giá giám sát định kỳ nhằm bảo vệ hệ thống quản lý tiếp tục được duy trì và cải tiến hiệu lực và hiệu quả

Bước 6 : Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm để xác nhận sự phù hợp và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống

CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :

Chi phí phí cấp chứng nhận ISO 9001-2015 của mỗi tổ chức, Doanh nghiệp là khác nhau, tùy theo số lượng sản phẩm, quy mô công ty khác nhau thì chi phí sẽ khác nhau. Trong đó chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001-2015 chỉ là 1 chi phí nhỏ trong việc thực hiện và xây dựng và áp dụng ISO. Thông thường chi phí chứng nhận được chia làm 2 yếu tố như sau :

  1. Chi phí cho việc triển khai thực hiện, xây dựng áp dụng Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO
  2. Chi phi chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận

Liên hệ trung tâm đánh giá chứng nhận :

Hotline : 0981068131

Email : dichvuchungnhansg@gmail.com

Chia sẻ: