Quy Trình Thủ Tục Chứng nhận Hợp Quy Hàm Lượng Chì Trong Sơn

QUY TRÌNH THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN

Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về hàm lượng Chì trong sơn.

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức,  cá nhân sản xuất, nhập khẩu, Kinh doanh các loại Sơn có mã HS Code như sau :

Chia làm 3 nhóm :

Nhóm 1 : 3208 (Sơn hòa tan trong môi trường không chứa nước)

Nhóm 2 : 3209 ( Sơn hòa tan trong môi trường nước)

Nhóm 3 : 3210 ( Sơn khác, các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.)

Quy định về đánh giá sự phù hợp :

Việc đánh giá sự phù hợp :

Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm Sơn được quy định Tại Phụ lục A của Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT thực hiện theo Phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của thông tư 28/2012/TT/BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Hoạt động sản xuất trong nước đối với các Sản phẩm Sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT thực hiện theo Phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của thông tư 28/2012/TT/BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Theo lộ trình áp dụng các quy định trong quy chuẩn :

Trong thời hạn 5 năm đầu kể từ ngày quy chuẩn này có hiệu lực : Hàm lượng chì <= 600 ppm

Sau  5 năm kể từ ngày quy chuẩn này có hiệu lực : Hàm lượng chì <= 90 ppm

Quy trình thực hiện chứng nhận Hợp Quy của 1 Doanh nghiệp gồm các bước như sau :

Đối với hàng Nhập khẩu :

B1 : Đăng ký và Khai Hải quan

B2 : Đăng ký đánh giá chứng nhận sự Hợp Quy của sản phẩm tại 1 công ty có chức năng chứng nhận là OPA CONTROL.

B3 : Đơn Vị chứng nhận lên kế hoạch đánh giá lô hàng thực tế và tiến hành lấy mẫu về thử nghiệm kiểm tra

B4 : Sau khi có kết quả thử nghiệm xuất kết quả chứng nhận lô hàng đã hoàn thành

B5: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm giám sát cho các đợt nhập khẩu hàng về sau khi đã có kết quả chứng nhận hợp quy đợt đầu.

Đối với hàng Sản Xuất trong nước : 

B1 : Đăng ký list sản phẩm cần chứng nhận

B2: Tiến hành ký kết hợp đồng đánh giá, chứng nhận

B3: Lên phương án đánh giá

B4: Tiến hành đánh 

B5 : Kết thúc ra kết quả.

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ : 

Hotline : 0981068131 

Email : dichvuchungnhansg@gmail.com

Chia sẻ: