THÍ NGHIỆM GỖ TỰ NHIÊN, VÁN GỖ NHÂN TẠO

THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ TỰ NHIÊN VÀVÁN GỖ NHÂN TẠO :

Mục đích việc Thí nghiệm :

Thí nghiệm cơ lý Gỗ tự nhiên & Gỗ nhân tạo để xác định các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ trong quá trình, trước quá trình thi công và sử dụng.

Thử nghiệm cơ lý Gỗ :

  1. Tiêu chuẩn thí nghiệm

Thử nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên theo TCVN 8048:2009 nhằm xác định độ ẩm, khối lượng thể tích, độ bền uốn tĩnh, nén vuông góc với thớ, ứng suất kéo vuông góc với thớ.

  1. Các chỉ tiêu thử nghiệm cơ lý Gỗ : ( TCVN 8048-1-7-7:200)

2.1-  Độ ẩm

2.2- Khối lượng, thể tích

2.3-Độ bền uốn tĩnh

2.4- Giới hạn bền, nén

2.5 -Ứng suất song song thớ

2.6- Giới hạn bền kéo

  1. Các chỉ tiêu thử nghiệm cơ lý Gỗ nhân Tạo : (TCVN 8044-1-7-16:2014)

Thử nghiệm cơ lý của mẫu nhỏ từ đồ gỗ tự nhiên :

2.1-  Độ ẩm

2.2- Khối lượng, thể tích

2.3-Độ bền uốn tĩnh

2.4- Moodun đàn hồi uốn tĩnh,

2.5- Nén vuông góc với thớ

2.6-Ứng suất kéo song song thớ- vuông góc thớ

2.7- Độ bền cắt song song thớ của gỗ xẻ

2.8- Co rút thường xuyên tâm,

2.9- Thể tích, đỗ giãn nở

  1. Thử nghiệm Ván Gỗ nhân tạo :

4.1- Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm trong nước của ván gỗ nhân tạo : TCVN 7756-5:2007, ISO 24336 :2005, BS EN 13329 :2006, EN 317

4.2- Độ bền uốn tĩnh ván gỗ nhân tạo ( đàn hồi khi uốn tĩnh, và độ bền kéo uốn tĩnh ) : TCVN 7756-6: 2007, EN 310

4.3- Độ bền kéo vuông góc với mặt vàn gỗ nhân tạo : TCVN 7756-7: 2007, EN 319

4.4- Hàm lượng Focmanderhuyt theo phương pháp chiết tách ván gỗ nhân tạo : TCVN 7756-7: 2007, EN 319

4.5- Xác định kích thước , độ vuông góc và thẳng cạnh, độ ẩm, khối lượng , thể  tích , độ bền ẩm, chất lượng dán dính của gỗ dán, độ bền bề mặt, lực bám dính giữ đinh vít : TCVN 7756-2-7-11:2007, EN 324-1,2, EN 322, EN 323, EN 321; EN 1087-1, EN 314-1, EN 13329:2009, EN 311, EN 320

Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được thêm thông tin : 

Hotline : 0981068131

Email : dichvuchungnhansg@gmail.com

Chia sẻ: