Thí nghiệm Cơ lý Cửa đi và Cửa Sổ

THÍ NGHIỆM CƠ LÝ CỬA ĐI- CỬA SỔ :

Các chỉ tiêu quan trọng cần thử nghiệm cửa, vách kính

Có đầy đủ thiết bị thử nghiệm cửa nhựa, cửa gỗ, cửa kim loại, vách kính theo tiêu chuẩn TCVN 7451, TCVN 9366.

1.Chỉ tiêu độ kín nước (TCVN 7452-2:2004)

Lắp đặt mẫu thử vào buồng thử (bề mặt trong của mẫu thử phải được làm sạch và lau khô)

Bố trí hệ thống vòi phun thích hợp

Cấp nước, trong quá trình thí nghiệm chú ý điều chỉnh máy bơm, vòi phun…để duy trì thông số của dàn phun:

  • Lưu lượng đầu vòi: 2 lít/phút
  • Góc phun: 120o
  • Áp lực dòng nước: 2÷3 Bar

Cấp nước phun liên tục trong thời gian 15 phút

Kiểm tra bề mặt trong của cánh cửa có bị thấm nước hay không

2. Chỉ tiêu độ bền áp lực gió (TCVN 7452-3:2004)

Lắp đặt mẫu thử vào buồng thử

Bố trí hệ thống cấp áp phù hợp

Bố trí các chuyển vị kế tại các điểm đo theo sơ đồ đo (3 vị trí theo sơ đồ đo – Hình 1)

Tăng áp lực từng bước lần lượt là 100 Pa, 200 Pa, 300 Pa, 400 Pa, 500 Pa mỗi bước duy trì trong 10 giây.

Đọc và ghi lại giá trị tại các chuyển vị kế ở mỗi nấc áp lực

 3. Xác Định Độ Lọt Khí Của Cửa – TCVN 7452-1 : 2004

Mẫu thử được lắp cố định như khi lắp để dùng, không được vặn hoặc uốn để tránh ảnh hưởng đến kết quả thử. Mẫu thử đã lắp phải dễ vận hành, sạch và có bề mặt khô. Các ô thông gió, nếu có, phải được làm kín lại trừ khi cần xác định lưu lượng khí đi qua những ô này.

Tạo áp suất thử tăng dần theo các bước sau hơn bước trước là 50 Pa cho đến khi đạt 300 Pa, từ 300 Pa trở lên, áp dụng mức tăng là 150 Pa.

Kết quả độ lọt khí được báo cáo chính xác đến 10 %.

Tiến hành 3 lần xung áp suất, mỗi lần áp suất lớn hơn 10 % so với áp suất thử lớn nhất áp dụng trong phép thử hoặc 500 Pa, lấy giá trị lớn hơn. Thời gian để áp suất đạt giá trị lớn nhất không ít hơn 1 giây và áp suất này được duy trì ít nhất trong vòng 3 giây.  Đo và ghi lại độ lọt khí tại từng bước. Thời gian tiến hành từng bước phải đủ để áp suất thử ổn định trước khi đo độ lọt khí.

Tính toán kết quả :

Điều chỉnh kết quả của phép đo lưu lượng khí (Vx) tại từng bước. Lưu lượng khí (Vo), tính bằng mét khối trên giờ (m3/h), tại điều kiện bình thường (To = 293 K, Po = 101,3 kPa), được tính theo công thức sau:

trong đó:

Vx là lưu lượng khí tại từng bước, tính bằng m3/h;

Tx là nhiệt độ thực tế, tính bằng °C;

Px là áp suất môi trường trong suốt quá trình thử, tính bằng kPa.

  1. Kiểm tra kích thước TCVN 7451:2004
  2. Độ bền góc hàn thanh profile, Mpa : TCVN 7452-4:2004
  3. Xác định lực đóng
  4. Thử nghiệm đóng và mở cửa lặp lại
  5. Độ giảm âm trong không khí

 

 

Chia sẻ: