Hợp Kim Nhôm Dạng Profile và PVC-U

Quy Định về Hợp Kim Nhôm Dạng Profile và PVC-U :

Theo QCVN 16:2019/BXD thì :

Thanh định hình ( Profile) nhôm và hợp kim nhôm dạng là sản phẩm gia công áp lực được chế tạo bằng công nghệ đùn ép, có mặt cắt ngang không thay đổi dọc theo toàn bộ chiều dài, mặt cắt ngang này khác mặt cắt ngang của que/thanh, ống , tấm hoặc băng, được cung cấp ở dạng các đoạn thẳng hoặc dạng cuộn , trong đó sản phẩm có chiều dài lớn so với kích thước của mặt cắt ngang.

Thanh định hình ( Profile) Poly ( vinyl clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi là sản phẩm được sản xuất theo công nghiệp đùn từ PVC-U ở dạng hạt hoặc dạng bột.

 1. Thanh định hình ( profile) nhôm và hợp kim nhôm :

    Thanh nhôm định hình ( profile)


 • Nhóm HS Code đối với hàng nhập khẩu : 76042990;76101010;76101090
 • Độ bền kéo ( Rm) : Mức yêu cầu theo như Bảng 3- TCVN 12513-2:2018. Phương pháp thử : TCVN 197-1:2014
 • Độ giãn dài nhỏ nhất : Mức yêu cầu theo như Bảng 3 : TCVN 12513-2:2018. Phương pháp thử : TCVN 197-1:2014
 • Thành phần hóa học : Mức yêu cầu theo Bảng 1 : TCVN 12513-7 :2018. Phương pháp thử : TCVN 12513-7 :2018
 • Quy Cách lấy mẫu : Lấy ngẫu nhiêu tối thiểu 3 vị trí. Mỗi vị trí lấy 01 thanh chiều dài tối thiểu 0.5m
 1. Thanh định hình ( Profile) poly ( viny lclorua) không hóa dẻo PVC-U đùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi.

 • Nhóm HS code đối với hàng nhập khẩu : 39162020

 • Độ bền va đập charpy đối với thanh định hình ( profile) chính trước khi thử nghiệm thời tiết nhân tạo. Mức yêu cầu : theo như điều 6-BS EN 12608-1:2016. Phương pháp thử : BS EN 12608-1: 2016
 • Ngoại quan mẫu thử sau khi lão hóa nhiệt ở 150 độ C. Mức yêu cầu : theo như điều 5,6-BS EN 12608-1:2016. Phương pháp thử : BS EN 478: 2018.
 • Độ ổn định kích thước sau khi lão hóa nhiệt.Mức yêu cầu : theo như điều 5,5-BS EN 12608-1:2016. Phương pháp thử : BS EN 479: 2018

Quy Cách lấy mẫu : Mỗi loại 4 thanh,

Chia sẻ: